Profiling, Crisis- en Gijzelingsonderhandeling

Profilen

Profilen, zoals wij het beoefenen, is een geavanceerde techniek die verder gaat dan de traditionele vormen van observatie. Wij richten ons op de analyse van de combinatie tussen micro-expressies in het gezicht, subtiele lichaamstaal, en nuances in stemgebruik. Deze elementen onthullen een diepere laag van menselijke communicatie, vaak verborgen voor het blote oog.

De inzichten van profilen worden gebruikt door politie, justitie, en inlichtingendiensten. Ook wervingsbureaus zetten het in als onderdeel van assessments en stresstesten. Het wordt gebruikt bij risicoanalyses, onderhandelingen, acquisitie en 1-op-1 gesprekken.

Hoe Werkt Het?

Profilen geeft inzicht in wanneer mensen andere spanningen ervaren dan tijdens normaal gedrag. Deze methode analyseert de combinatie van gezichtsexpressies, lichaamstaal en stemgebruik.

Ogen liegen nooit. Zij tonen altijd eerder spanning dan dat het lijf het laat zien en de mond het kan vertellen. Welke gezichtsexpressies laat je zelf vaak zien? Wat kunnen we zien en horen bij anderen?

Onze experts zijn getraind om de fijnste nuances in gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en stemintonaties te identificeren. Deze signalen, hoewel vaak onbewust uitgezonden, kunnen duiden op diepgewortelde emoties en intenties. Door deze subtiele tekens te analyseren, krijgen we inzicht in de ware gevoelens en gedachten van individuen, zelfs wanneer deze niet verbaal worden uitgedrukt.We kunnen deze zelfs beïnvloeden.

Voordelen van Profilen

1. Inzicht in Onderliggende Emoties: Profilen stelt je in staat verborgen emoties en spanningen te herkennen die impact kunnen hebben op persoonlijke interacties en zakelijke besluitvorming

2. Verbeterde Communicatie: Door een beter begrip van non-verbale signalen, kun je effectiever communiceren en misverstanden voorkomen

3. Risicobeperking: In zakelijke en persoonlijke settings helpt profilen bij het vroegtijdig identificeren van mogelijke conflicten of onenigheden, waardoor preventieve maatregelen kunnen worden genomen

4. Versterking van Onderhandelingen: Inzicht in de ware emoties en intenties van anderen kan een strategisch voordeel bieden in onderhandelingssituaties

Wij combineren jarenlange expertise met een op maat gemaakte benadering. Onze diensten zijn niet alleen nuttig voor professionals in werving, politie, justitie of inlichtingendiensten of zakelijke leiders. Het is voor iedereen die de nuances van menselijke interactie wil begrijpen en toepassen in hun dagelijks leven.

Crisis-en gijzelingsonderhandelingen

Op dit vlak houden wij ons bezig met het beheersen van gijzelingssituaties, barricades en interventies bij suicide, met als doel: geen slachtoffers, veilige gijzelaars en controle over de dader(s) door te allen tijde over de as van menselijkheid met elkaar in contact te blijven. De vaardigheden van kinetisch bevragen (gespreksvoering naar aanleiding van het interpreteren van lichaamstaal) en profilen, komt hier goed van pas!

Minimaal één stap voor,
altijd, en in elke situatie

Onze experts in crisis- en gijzelingsonderhandelingen bieden gespecialiseerde steun aan bestuursraden, leiderschapsteams, wetshandhavingsinstanties en personen die vanwege hun maatschappelijke status extra risico lopen, zoals vooraanstaande bedrijfsleiders en vermogende particulieren (family offices).

Onze professionals zijn in de Verenigde Staten opgeleid door het Public Agency Training Council (PATC), en zij combineren die skills met een breed scala aan verdere vaardigheden op het gebied van Interpersoonlijke Communicatie, Profilering tot Kinetisch ondervragen en Mediation.

Met een aanpak die lijkt op het spel schaak, zijn onze specialisten getraind om altijd minimaal een stap voor te blijven. Ze anticiperen op mogelijke zetten en ontwikkelen strategieën die veiligheid en een positief resultaat waarborgen. Net zoals een schaker de volgende zetten overweegt, analyseren onze experts de context en dynamiek van elke unieke situatie om de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Door deze proactieve benadering bent u verzekerd van ondersteuning die niet alleen reactief is, maar die tevens de controle behoudt en leidt tot een oplossing, zelfs in de meest kritieke scenario’s.

Of het nu gaat om een onderhandeling tijdens een crisis of het beheersen van complexe interpersoonlijke conflicten, onze experts staan klaar om u en uw organisatie door elke uitdaging te loodsen.

Voorkom Schaakmat

Net zoals de openingszet in schaken de toon zet voor het spel, zo kan onze eerste interventie het verschil maken voor de uitkomst van uw unieke uitdaging. Onze gespecialiseerde crisis- en gijzelingsonderhandelaars staan klaar om u voor te blijven in het complexe spel van strategische communicatie. Neem vandaag nog contact met ons op.