Categorieën
Grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend gedrag op de werkplek Integriteit Seksueel grensoverschrijdend gedrag Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen: onmenselijk en kostbaar

Meer dan 13% van de medewerkers in Nederland ervaart ongewenst gedrag van collega’s of van een leidinggevende. De gevolgen zijn groot; bij medewerkers leidt het tot gezondheidsschade en bij bedrijven tot onder meer reputatieschade, verzuim en onrust.

Benadeelden van ongewenst gedrag worden minder proactief en melden zich vaker ziek. Het verzuim ligt gemiddeld 7 dagen per jaar hoger dan het gemiddelde. In veel gevallen kan het niet goed begeleiden van een melding van ongewenst gedrag leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid, het betalen van schadevergoeding of ontslag. Naast ongewenste gevolgen vanuit de menselijke kant, kost het de organisatie veel tijd en geld.

De stelling dat “13% van de medewerkers in Nederland ongewenst gedrag ervaart van collega’s of leidinggevenden” komt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en biedt inzicht in de arbeidssituaties van werkenden in Nederland. Uit de resultaten van 2021 blijkt dat dit percentage al enkele jaren consistent is. Ongewenst gedrag omvat onder andere pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie​
(Sociaal-Economische Raad)​​ (Zorg van de Zaak)​.